ทัวร์ยุโรป MONO SWITZERLAND 7 วัน (EK)

ทัวร์ยุโรป MONO SWITZERLAND 7 วัน (EK)
ราคา: 38,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT46-EURO8
มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ - โกลดูปิยง - เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น 
อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค
ชม 4 ยอดเขา กอร์เนอร์กรัท + แมทเทอร์ฮอร์น + กลาเซียร์3000 + ทิตลิต
 
สายการบินเอมิเรตส์ 
ราคา 38,888.- บาท
12 – 18 ก.ย.61
26 ก.ย. – 2 ต.ค.61
11-17 ต.ค.61
 18-24 ต.ค.61

ไม่รวมค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500 บาท