ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น 3D2N(CX) ส.ค. - ต.ค.61

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น  3D2N(CX)  ส.ค. - ต.ค.61
ราคา: 9,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT49 HK001
กำหนดการเดินทาง  ส.ค. - ต.ค.61 โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก
17-19 ส.ค.61  9,999
24-26 ส.ค.61  9,999
31 ส.ค. – 2 ก.ย.61 9,999
7-9 ก.ย.61 9,999
14-16 ก.ย.61 9,999
21-23 ก.ย.61 9,999
5-7 ต.ค.61   10,999
12-14 ต.ค.61 12,999
13-15 ต.ค.61 12,999
19-21 ต.ค.61 10,999
20-22 ต.ค.61 10,999
21-23 ต.ค.61 10,999
26-28 ต.ค.61 10,999