ทัวร์ยุโรป GRAND NORWAY 10 Days (Winter) แหล่งอัญมนีของนอร์เวย์

ทัวร์ยุโรป GRAND NORWAY  10 Days (Winter) แหล่งอัญมนีของนอร์เวย์
ราคา: 129,000 บาท
รหัสทัวร์: DPT71
กำหนดการเดินทาง 11 – 20 ตุลาคม 2561 โดยสายการบินไทย 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองออสโล ท่านเยี่ยมชมเมืองหลวงแห่งประเทศนอร์เวย์ 
ชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมชื่อดังของ “กุสตาฟ วิเกอแลนด์” 
ชมปราสาท อเคอร์ฮุส (Akurshus) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์
รัฐสภานอร์เวย์ และแวะถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองออสโล