ทัวร์จีน KMG03 แชงกรีลา ลี่เจียง หิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน TG

ทัวร์จีน KMG03  แชงกรีลา ลี่เจียง หิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน  TG
ราคา: 29,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT83 KMG03
สายการบินไทย (TG) 


 
21-26 สิงหาคม    29,999
4-9, 18-23 กันยายน  29,999
12-17 , 18-23 ตุลาคม 31,555
25-30 ตุลาคม    29,999
7-12, 21-26 พฤศจิกายน 29,999
 
 
คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน
ลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ Glacier Park
เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้ 
แชงกรีล่า ดินแดนสุขสงบที่ทุกคนอยากไปสัมผัส 
ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สวยงามด้วยหิมะขาวนวล และทุ่งหญ้า 
วัดลามะซงจ้านหลิง เจดีย์จ้วนจิง
ต้าหลี่ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า และ เจดีย์สามองค์
ชมการแสดง Impression Lijiang