ทัวรืฮ่องกง ฮ่องกง - เซินเจิ้น สวนฮอลแลนด์ โชว์ม่านน้ำ สค.-ตค 61

ทัวรืฮ่องกง ฮ่องกง - เซินเจิ้น สวนฮอลแลนด์  โชว์ม่านน้ำ สค.-ตค 61
ราคา: 8,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT42_CTP5A
ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้นรถโค้ช – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง
ที่เที่ยวแห่งใหม่ สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - OCT
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว –
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เดินทางวันที่ 
05-08 ,09-12 **วันแม่** ,13-16 **ชดเชยวันแม่**
19-22 , 26-29 สิงหาคม 2561
02-05 ,09-12,16-19 ,20-23 ,23-26 ,27-30 กันยนยน 2561
04-07 ,07-10 ,11-14 ,14-17 ,18-21 ,25-28 ,28-31 ตุลาคม 2651