ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ สิงหาคม - ตุลาคม 61

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ สิงหาคม - ตุลาคม 61
ราคา: 9,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT42-CTP01
ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น
หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน

เดินทาง
สิงหาคม - ตุลาคม 61